Yên Bái: Có 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Mặc dù trong thời gian qua công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Công ty môi trường Chiêu Dương.
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
Nhận thu gom chất thải công nghiệp.

Theo Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh bao gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ; Bãi rác thải thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; Bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ; Bãi rác thải thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên và Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu xã Vũ Bãi rác thải Linh của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình

Bãi rác thị xã Nghĩa Lộ là một trong 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong quý I năm 2021, Sở TNMT tỉnh Yên Bái đã xây dựng “Đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề án, với những giải pháp cụ thể, 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng này sẽ được xử lý triệt để, muộn nhất là vào năm 2025.

Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ xử lý Bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ, Bãi rác thải huyện Yên Bình và Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu xã Vũ Bãi rác thải Linh của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình.

BÌNH LUẬN

bình luận