THU GOM XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI ĐỒNG NAI

Hiện nay, với sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, việc hình thành và phát triển của các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra.

>> Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

>> Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

>> Xử lý nước thải

Xử lý rác thải tại Đồng Nai
Chất thải công nghiệp
Chất thải công nghiệp là gì?

Chất thải công nghiệp là các chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp bao gồm:

Vì sao phải xử lý chất thải công nghiệp?

Những chất thải này gây ô nhiêm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất lớn nên đã được các cơ quan đặc biệt quan tâm.

Nếu không kịp thời xử lý thì hậu quả sẽ không lường được và sẽ bị cơ quan có thẩm quyền phạt rất nặng. Các quy định về vi phạm và xử lý vi phạm vận chuyển chất thải công nghiệp được thể hiện rõ trong Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

Công ty Môi trường Chiêu Dương chuyên thu gom vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp nói chung và thu gom xử lý chất thải tại Đồng Nai nói riêng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, giá rẻ nhất.

Hãy đến với Công ty chúng tôi bạn sẽ được hài lòng.

BÌNH LUẬN

bình luận